DOMACÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE OD ROKU 2008 +420 412 558 245 +420 605 769 962 adp-anna@adp-anna.cz

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

Naše služby jsou využívány klienty, kteří se nacházejí v nelehké
zdravotní i sociální situaci a jejich rodiny sami péči nemohou zvládnout.

SEAMEN.CZ - ŠKOLENÍ POSÁDEK PLAVIDEL - LODĚ

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

Klademe velký důraz na zpětnou vazbu od klientů a jejich rodinných
příslušníků a dalších pečujících. Zdravotní stav klientů je pravidelně
konzultován s ošetřujícími lékaři klientů, s odbornými ordinacemi a nemocnicemi.

Slider

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 
Odlehčovací služba je službou pobytovou na adrese Loubská 69/112, Děčín. Služba může navazovat na službu terénní, případně navazuje na pobyt v jiném zařízení nebo nemocnici.

Cílová skupina:


    • Osoby s kombinovaným postižením
    • Osoby s tělesným postižením
    • Osoby se zdravotním postižením
    • Senioři


Věková struktura – od 18 let

Odlehčovací služba je klientům poskytována ve vícelůžkových pokojích, kde je k dispozici sociální zařízení (koupelny a WC), dále televize, WiFi, rozhlas. Místnosti jsou zařízeny nábytkem, polohovacími postelemi zn. Linet s antidekubitními matracemi nejvyšší kvality. Dále noční stolky s víceúčelovým využitím, k dispozici jsou také invalidní vozíky, speciální polohovací křesla a kompenzační pomůcky pro rehabilitaci. Technické zázemí je tvořeno kuchyní, sklady potravin a materiálu, zázemím pro personál.

Veškeré prostory jsou prosluněné s výhledem do Labského údolí. K využití je také terasa a naproti domu zahradní posezení.

Poskytovaná služba se řídí pravidly, domovním řádem, standardy péče a dalšími předpisy.

Služba je hrazená klienty dle platného ceníku, který je uvedený dále.

Zájemce:


    • vyplnit žádost o přijetí do služby, kde přiloží lékařskou zprávu
    • poté je provedeno sociální šetření, ze kterého vyplyne, zda je možné tuto službu poskytnout a zda je služba schopna plnit potřeby a přání zájemce o službu a také, zda se zájemce nachází v tak nepříznivé sociální situaci, že jí není možné řešit jinak.

Podmínky zahájení péče:


    • S sebou doklady – občanský průkaz a karta pojištěnce
    • Lékařská zpráva s vyznačenou medikací
    • Léky na dobu pobytu
    • Oblečení na dobu pobytu
    • Hygienické potřeby, brýle, naslouchátko, zuby
    • Inkontinenční pomůcky – pokud jsou používány
    • Další osobní předměty, které mohou zpříjemnit pobyt


Při zahájení péče je sepsána smlouva, vyhotoven individuální plán péče a další dokumentace. Služba je ukončena termínem, pro který je sjednána. Službu je možné využívat opakovaně.
Služba je zajištěna personálem 24 hodin denně.

Lékař není v místě přítomen, v případě zhoršení zdravotního stavu je volána záchranná služba (nejbližší výjezdové místo RZP, RLP se nachází v centru města Děčín).

 

Kapacita:

  • odlehčovací služba - kapacita 15 lůžek ve vícelůžkových pokojích, z toho 3 lůžka jsou na adrese Čsl. armády 621/25 Děčín
  • domov pro seniory - kapacita 9 lůžek ve vícelůžkových pokojích
  • pečovatelská služba - okamžitá kapacita 5

 

TOTO ZAŘÍZENÍ JE PODPOROVÁNO ÚSTECKÝM KRAJEM A STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN

  • partner_01.jpg
  • partner_02.jpg

ODKAZY

Příspěvek na péči:

Komunitní plán do r. 2023 - Sociální odbor města Děčín:

AGENTURA DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ANNA

ADP-ANNA s.r.o.:
Sídlo firmy – Klučov 168
provozovny Loubská 69/112, Děčín a Čsl. Armády 621/25, Děčín.
IČ 05744342
Datová schránka: urzaysc

 

Telefon – 412558245 - nepřetržitě
Mobilní telefon – 605769962 – pouze v pracovní dny od 8.00 do 16.00, o víkendech a svátcích pouze pro stávající klienty