DOMACÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE OD ROKU 2008 +420 412 558 245 +420 605 769 962 adp-anna@adp-anna.cz

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

Naše služby jsou využívány klienty, kteří se nacházejí v nelehké
zdravotní i sociální situaci a jejich rodiny sami péči nemohou zvládnout.

SEAMEN.CZ - ŠKOLENÍ POSÁDEK PLAVIDEL - LODĚ

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

Klademe velký důraz na zpětnou vazbu od klientů a jejich rodinných
příslušníků a dalších pečujících. Zdravotní stav klientů je pravidelně
konzultován s ošetřujícími lékaři klientů, s odbornými ordinacemi a nemocnicemi.

Slider

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 

ADP-ANNA s.r.o. se zavazuje sociální služby poskytovat v souladu s platnými zákony ČR, zejména pak zákonem o sociálních službách a předpisy souvisejícími v platném znění. Své poslání vidíme v tom, že se postaráme o zájemce o službu a poté klienty služby, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci. Všechny naše sociální služby respektují důstojnost klienta, jeho individuální přání a očekávání od služby, možnosti klienta a zachování soukromí.

Při výkonu sociální služby se snažíme o co nejvyšší kvalitu života klienta, podporujeme jeho obvyklý způsob života a jeho kulturní a sociální vazby. Snažíme se předcházet riziku vzniku závislosti na službě a vždy hledáme co nejvhodnější řešení pro klienta s ohledem na individualitu klienta, jeho přání a možnosti.

Sociální služby, které poskytujeme, jsou registrovány Krajským úřadem Středočeského kraje, registrační čísla – pečovatelská služba 6598554, odlehčovací pobytová služba 6744733 a domov pro seniory 1510155.

TOTO ZAŘÍZENÍ JE PODPOROVÁNO ÚSTECKÝM KRAJEM A STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN

  • partner_01.jpg
  • partner_02.jpg

ODKAZY

Příspěvek na péči:

Komunitní plán do r. 2023 - Sociální odbor města Děčín:

AGENTURA DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ANNA

ADP-ANNA s.r.o.:
Sídlo firmy – Klučov 168
provozovny Loubská 69/112, Děčín a Čsl. Armády 621/25, Děčín.
IČ 05744342
Datová schránka: urzaysc

 

Telefon – 412558245 - nepřetržitě
Mobilní telefon – 605769962 – pouze v pracovní dny od 8.00 do 16.00, o víkendech a svátcích pouze pro stávající klienty