DOMACÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE OD ROKU 2008 +420 412 558 245 +420 605 769 962 adp-anna@adp-anna.cz

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

Naše služby jsou využívány klienty, kteří se nacházejí v nelehké
zdravotní i sociální situaci a jejich rodiny sami péči nemohou zvládnout.

SEAMEN.CZ - ŠKOLENÍ POSÁDEK PLAVIDEL - LODĚ

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

Klademe velký důraz na zpětnou vazbu od klientů a jejich rodinných
příslušníků a dalších pečujících. Zdravotní stav klientů je pravidelně
konzultován s ošetřujícími lékaři klientů, s odbornými ordinacemi a nemocnicemi.

Slider

PŘÍJEM K POBYTU A CO SI VZÍT

 

Jednání se zájemcem o odlehčovací službu ADP ANNA probíhá na základě projeveného zájmu klientem nebo jeho rodinou.
První kontakt je zpravidla telefonický nebo mailový. Pokud po krátkém vysvětlení o možnosti služby zájem trvá, je sjednána schůzka přímo v zařízení.
 
Klient i jeho rodina mají možnost si prohlédnout zařízení, lůžka, seznámit se s personálem i domácím řádem.
Dostane formulář žádosti o pobyt a v případě zájmu také návrh smlouvy o poskytnutí odlehčovací služby.
Po obdržení vyplněné žádosti o pobyt je sjednán termín pro přijetí klienta.
 

Seznam věcí které by měl mít klient sebou:

- Občanský průkaz a kartička zdravotní pojišťovny
- Lékařská zpráva s léky, které klient aktuálně užívá (buď propouštěcí zpráva z nemocnice nebo krátká zpráva praktického lékaře)
- Věci pro osobní hygienu, holení
- Osobní věci na sebe – věci na denní nošení a noční prádlo
- Pleny, pokud je klient používá
- Léky
- Oblíbené předměty, které klientovi připomenou domov a mohou být v zařízení umístěny
- Ostatní dle domluvy

 

Klient může s sebou mít také svůj invalidní vozík nebo chodítko, aby používal věci, které zná a je s nimi spokojený. V případě potřeby je možné kompenzační pomůcky zapůjčit.
 
Před podpisem smlouvy o poskytování odlehčovací služby má klient možnost se podrobně se smlouvou seznámit, jsou mu vysvětleny ustanovení, kterým nerozumí. Smlouva však musí být podepsána při nástupu do pobytového zařízení. 
 
V průběhu přijímacího řízení je provedeno tzv. sociální šetření, kdy jsou zjišťovány podrobnosti o klientovi, jeho povolání, zájmy, záliby, rodinné a jiné vztahy.
Na základě tohoto šetření je po přijetí vypracován individuální plánu průběhu sociální služby, který je odrazem přání a očekávání klienta od služby.
 
Komunikace s klientem, který nemůže ze zdravotních důvodů mluvit, probíhá na základě mimoverbálních postupů tak, aby klient obdržel všechny informace a porozuměl jim.
 
V případě potřeby asistuje u podpisu smlouvy pracovník příslušného sociálního odboru.

Průběh sociální služby je zaznamenán denně a to jak v papírové tak i elektronické podobě.

Služba je ukončena několik způsoby – buď je dohodnutý termín, do kdy služba trvá, služba je dále ukončena například při zhoršení zdravotního stavu s tím, že tento typ služby nemůže klient využívat, dále výpovědí ze strany klienta nebo poskytovatele. Výpovědní důvody jsou uvedeny ve smlouvě.

Odlehčovací služba je určena především pro pobyty klientů, kdy jejich pečující osoby, rodiny a další, si potřebují odpočinout, jedou na dovolenou, jsou sami nemocní atd.

TOTO ZAŘÍZENÍ JE PODPOROVÁNO ÚSTECKÝM KRAJEM A STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN

  • partner_01.jpg
  • partner_02.jpg

ODKAZY

Příspěvek na péči:

Komunitní plán do r. 2023 - Sociální odbor města Děčín:

AGENTURA DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ANNA

ADP-ANNA s.r.o.:
Sídlo firmy – Klučov 168
provozovny Loubská 69/112, Děčín a Čsl. Armády 621/25, Děčín.
IČ 05744342
Datová schránka: urzaysc

 

Telefon – 412558245 - nepřetržitě
Mobilní telefon – 605769962 – pouze v pracovní dny od 8.00 do 16.00, o víkendech a svátcích pouze pro stávající klienty