DOMACÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE OD ROKU 2008 +420 412 558 245 +420 605 769 962 adp-anna@adp-anna.cz

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

VLÍDNÉ STÁŘÍ JE CÍL

Naše služby jsou využívány klienty, kteří se nacházejí v nelehké
zdravotní i sociální situaci a jejich rodiny sami péči nemohou zvládnout.

SEAMEN.CZ - ŠKOLENÍ POSÁDEK PLAVIDEL - LODĚ

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

ANNA - VLÍDNÁ PÉČE

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ SENIORŮ

Klademe velký důraz na zpětnou vazbu od klientů a jejich rodinných
příslušníků a dalších pečujících. Zdravotní stav klientů je pravidelně
konzultován s ošetřujícími lékaři klientů, s odbornými ordinacemi a nemocnicemi.

Slider

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

  •  
    Tato služba je registrovanou sociální službou, která umožňuje klientům nacházejícím se nepříznivé sociální situaci setrvat co nejdéle doma ve svém přirozeném sociálním prostředí.

    PS používá od 1. ledna 2022 karty pečovatelské služby, kde jsou podrobně rozepsány cíle a způsoby péče o klienty. Služba zajišťuje zejména tyto úkony:


    • Denní hygiena
    • Mytí a koupání
    • Výkon fyziologické potřeby
    • Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
    • Samostatný pohyb
    • Zajištění stravy
    • Péče o domácnost
    • Zajištění kontaktu se sociálním prostředím
    • Péče o zdraví a bezpečí
    • Seberealizace
    • Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání záležitostí
    • Podpora rodičovských kompetencí


Ke klientům je přistupováno individuálně, pro každého kromě karty pečovatelské služby vytvoříme v součinnosti s klientem individuální plán péče, který je stejně jako karta služby, průběžně vyhodnocován u v případě změn a potřeb upraven.

Nastavení návštěv u klienta:

Službu jde nastavit na různá časová rozhraní během dne dle požadavků a potřeb klienta.

Příklad: klient částečně imobilní (nejistá chůze, třes rukou apod.), používající inkontinenční pomůcky, potřebuje dopomoc při běžných denních úkonech = nastavení péče: 3x denně, ráno dopomoc s osobní hygienou, oblékáním, snídaní, poledne - dohled a dopomoc s obědem, péče o osobní hygienu, komunikace, procházka, večer - dopomoc při večeři, osobní hygiena, komunikace, popřípadě uložení na lůžko

- péče se vždy nastavuje individuálně dle potřeb klienta


Cílová skupina:


    • Senioři
    • Osoby s chronickým onemocněním
    • Osoby s kombinovaným postižením
    • Osoby s mentálním postižením
    • Osoby s tělesným postižením
    • Osoby se zdravotním postižením
    • Rodiny s dětmi/dítětem


Věková struktura je bez omezení.

Službu poskytujeme denně od 7.00 do 22.00 hodin, včetně víkendů, svátku, celoročně.

Zájemci:


Kontakt ADP-ANNA s.r.o. na
tel.: 412558245 nebo 605769962


Zájemci vysvětlíme možnosti služby a pokud zájem trvá, je sjednána schůzka přímo u zájemce. Je provedeno sociální šetření a pokud je shledáno, že zájemce je v nepříznivé sociální situaci, kterou je možné řešit právě touto službou, je vyplněna karta sociální služby, vyhotoven individuální plán péče a sepsána smlouva, pokud to kapacitní možnosti služby dovolí.

V případě, že kapacita není dostatečná, je zájemci o službu podána informace o dalších službách, které může využít. Všechny pečovatelky mají potřebné vzdělání, řídí se etickým kodexem a zachovávají důstojnost a soukromí klienta.


Služba je hrazena dle platného ceníku.

TOTO ZAŘÍZENÍ JE PODPOROVÁNO ÚSTECKÝM KRAJEM A STATUTÁRNÍM MĚSTEM DĚČÍN

  • partner_01.jpg
  • partner_02.jpg

ODKAZY

Příspěvek na péči:

Komunitní plán do r. 2023 - Sociální odbor města Děčín:

AGENTURA DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ANNA

ADP-ANNA s.r.o.:
Sídlo firmy – Klučov 168
provozovny Loubská 69/112, Děčín a Čsl. Armády 621/25, Děčín.
IČ 05744342
Datová schránka: urzaysc

 

Telefon – 412558245 - nepřetržitě
Mobilní telefon – 605769962 – pouze v pracovní dny od 8.00 do 16.00, o víkendech a svátcích pouze pro stávající klienty